Przerwa techniczna. Sklep tymczasowo niedostępny - zapraszamy wkrótce.

Do higieny - wszystko w jednym miejscu!
21 sierpień 2019, 09:50

Zrównoważony rozwój – zrównoważone życie

Zrównoważony rozwój – zrównoważone życie

Zrównoważony rozwój to szerokie pojęcie. Zakłada ono bycie dobrym pracodawcą zaangażowanym w życie społeczności, rozważne gospodarowanie ograniczonymi zasobami, takimi jak energia czy woda, a także odpowiedzialne pozyskiwanie surowców. W coraz większym stopniu pojęcie to łączy się z innowacyjnością oraz promowaniem zachowań konsumenckich w duchu zrównoważonego rozwoju.

Marka Tork jest niewątpliwie globalnym liderem w sektorze profesjonalnych produktów higienicznych, który ma wysokie aspiracje do kształtowania rynku. Te ambicje wiążą się także z zaangażowaniem w tworzenie bardziej zrównoważonego świata.

Obecnie coraz więcej czasu spędzamy poza domem – w miejscu pracy, hotelach, szkołach, restauracjach czy na lotniskach. Powoduje to, że wzrasta zapotrzebowanie na rozwiązania, które sprawią, że życie poza domem stanie się bardziej zrównoważone. Dla marki Tork wyzwanie to stało się misją.

Tork jest częścią Essity, która uznawana jest za jedną z najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój firm na świecie. To obszar będący podstawą działalności Essity, ukierunkowanej na poprawę jakości życia, odpowiedzialną konsumpcję i promowanie społeczeństwa stosującego recykling.

Emisja dwutlenku węgla i zmiana klimatu

Wraz z rozwojem technologicznym i przemysłowym ilość emisji dwutlenku węgla spowodowana działalnością człowieka stale wzrasta, czego skutki możemy obecnie obserwować. Globalne ocieplenie oraz zmiany klimatu mają ogromny wpływ na naszą planetę. Wynikiem są zmiany zjawisk pogodowych, podnoszenie się poziomów mórz, zatrważające tempo topnienia pokryw lodowców oraz nasilające się ekstremalne anomalie pogodowe.

W odpowiedzi na potrzebę kolejnych innowacji w zakresie produktów codziennego użytku dbających także o nasze środowisko, specjaliści Tork opracowali ostatnio system papieru toaletowego Tork Mid-size bez gilzy, pozwalający zmniejszyć ślad węglowy w porównaniu z tradycyjnym papierem toaletowym o 11% .1 System Tork Mid-size bez gilzy to 100% papieru toaletowego. Marka Tork zrezygnowała z gilzy, aby menedżerowie obiektów mogli zmniejszyć ilość odpadów, ograniczyć emisję dwutlenku węgla i poprawić wydajność ekip sprzątających.

Zarządzanie odpadami

Recykling jest najbardziej widoczną inicjatywą na rzecz zrównoważonego rozwoju, której klient doświadcza także poza środowiskiem domowym. W przypadku profesjonalnej higieny recykling stanowi większe wyzwanie, ponieważ papier, by mógł zostać poddany procesowi utylizacji, nie powinien być zanieczyszczony przez inne materiały, takie jakie np. smary, mydła, oleje. Z tego powodu wiele firm oraz przedsiębiorstw zarządzających odpadami nawiązało współpracę, której celem jest zbadanie możliwości utylizowania wszystkich produktów. W Tork zastosowaliśmy tę ideę w praktyce i stworzyliśmy rozwiązania obiegowe dla naszych klientów – Tork PaperCircle® (w UE) oraz Closed Loop Recycling (w USA) – które są produktami podlegającymi biodegradacji.

Kolejnym krokiem w kierunku zapewnienia zrównoważonej przyszłości będzie znalezienie
i wypracowanie nowego podejścia do biznesu i konsumpcji. Społeczeństwa powoli przechodzą od gospodarki liniowej do obiegowej; ta sytuacja wymaga nowych modeli biznesowych, które sprostają oczekiwaniom w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania zasobów. Oznacza to, że już na etapie opracowywania produktu istnieje plan dotyczący jego powtórnego zastosowania po przejściu przez proces recyklingu. Rządy, przedsiębiorstwa oraz użytkownicy poszukują rozwiązań, które przyczynią się do zminimalizowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest tworzenie większej ilości rzeczy, przy mniejszym zużyciu zasobów i jednoczesnym ograniczeniu kosztów.

Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców

fsc.png

Pulpa drzewna jest podstawowym surowcem takich produktów jak serwetki, papier toaletowy, czyściwa oraz inne profesjonalne produkty higieniczne. Nie zawsze można wykorzystać papier pochodzący z recyklingu, a włókna papierowe ostatecznie rozpadną się, jeśli będą poddawane recyklingowi zbyt wiele razy. Z tego powodu zawsze będzie potrzebna pewna ilość włókien pierwotnych do produkcji nowych produktów. Na szczęście lasy, pod warunkiem, że są dobrze zarządzane, są trwałe. Są one źródłem surowca przyjaznego dla klimatu. By zapewnić, że lasy są zarządzane w sposób odpowiedzialny, a firmy pozyskują odpowiedni surowiec, pomocne mogą być certyfikaty, takie jak FSC® (Forest Stewardship Council®) oraz inne zewnętrzne mechanizmy kontroli.

Wszystkie ręczniki Tork opatrzone są certyfikatem FSC®, który gwarantuje, że produkt został wytworzony z włókien pochodzących z właściwie zarządzanych lasów i innych kontrolowanych źródeł. Ponadto w tym roku Essity, właściciel marki, zainwestuje około 37 mln euro w zakład zrównoważonej produkcji włókien alternatywnych w fabryce artykułów higienicznych w Niemczech. Inwestycja umożliwi wytwarzanie wysokiej jakości produktów higienicznych z pulpy słomy pszennej, odnawialnego surowca będącego produktem ubocznym przemysłu rolnego.

„Tworzyć więcej, wykorzystując mniej”

„Tworzyć więcej, wykorzystując mniej” oznacza nowe podejście do projektowania i procesu produkcji na poszczególnych etapach łańcucha wartości. Tork tworzy produkty i usługi, które wykorzystują surowce w bardziej wydajny sposób, nie zapominając o jakości, kreatywności i praktyczności, z których słyną produkty marki. Takie podejście do pracy umożliwiło stworzenie między innymi skompresowanego opakowania. Obserwujemy, że nasze działania w coraz większym stopniu wpisują się w zmiany regulacyjne, koncentrujące się na efektywnym gospodarowaniu zasobami, oraz w zachowania konsumenckie mające na celu ograniczenie zużycia.

tork-czysciwo-papierowe-473242-kuchnia.jpg

Zrównoważony rozwój w pracy

Morale pracowników firm z silnymi programami zrównoważonego rozwoju wzrasta, co przekłada się na większą produktywność i mniejszy poziom absencji. Przyjazne, sprzyjające środowisko pracy odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia i motywacji pracowników. Dobrze zorganizowane i czyste miejsce wykonywania obowiązków jest podstawowym warunkiem funkcjonowania współczesnych firm. Niezależnie od tego, czy jest to praca w biurze, restauracji czy szpitalu, obiekty sanitarne stanowią ważną część środowiska pracy. W przypadku produkcji przemysłowej, bezpieczne i sprawnie funkcjonujące stanowiska mają kluczowe znaczenie.

Wyposażenie w odpowiednie produkty higieniczne i zatrudnienie wykwalifikowanego personelu sprzątającego odgrywa ważną rolę we wszystkich środowiskach pracy. Kolejnym wyzwaniem jest także stworzenie dobrych warunków pracy dla personelu sprzątającego, aby jego praca była możliwie jak najwydajniejsza, przy jednoczesnym zmniejszeniu stresu oraz fizycznego przeciążenia związanego z pracą.

Na samym końcu należy dodać, że strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju są konieczne do zachowania konkurencyjności. Zrównoważony rozwój jest korzystny z biznesowego punktu widzenia. Aż 66% użytkowników twierdzi, że są gotowi zapłacić więcej za produkty i usługi, powstałe w wyniku zrównoważonej produkcji.2

1 LCA zatwierdzone przez SweRea – Sweden Research
2 Nielsen Insights, Consumer-goods’ brands that demonstrate commitment to sustainability outperform those who don’t, 2015

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych z wykorzystaniem formularza jest [NAZWA FIRMY] z siedzibą w [MIASTO], przy [ULICA, KOD POCZTOWY], e-mail: [EMAIL], nr tel. [TELEFON]. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.