Przerwa techniczna. Sklep tymczasowo niedostępny - zapraszamy wkrótce.

Do higieny - wszystko w jednym miejscu!
21 sierpień 2019, 10:09

Oznakowania ekologiczne i certyfikacja

Oznakowania ekologiczne i certyfikacja

Umożliwiają nam wybór bardziej wartościowych produktów oraz dają gwarancję, że zostały one wyprodukowane bez szkodliwego wpływu na środowisko. Mowa o certyfikatach ekologicznych. Wiele produktów Tork posiada ekocertyfikaty, dzięki czemu można łatwo przekonać się, że spełniają rygorystyczne standardy dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Marka Tork bierze pełną odpowiedzialność za każdy etap powstawania produktu: od pozyskania surowców, przez produkcję, po recycling odpadów. Jednocześnie nieustannie dąży do zmniejszania zużycia energii. Produkty marki posiadają liczne ekocertyfikaty (m.in. EU Ecolabel, Nordic Ecolabel, Certyfikat FSC). 100% pozyskiwanego i używanego przez markę Tork włókna drzewnego pochodzi od dostawców, którzy są certyfikowani według standardów FSC®.

Poniżej znajduje się krótki opis najważniejszych certyfikatów w branży higienicznej:

fsc.png

Certyfikacja FSC®

FSC to skrót nazwy organizacji Forest Stewardship Council® (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej). FSC to organizacja non-profit o zasięgu globalnym, która wyznacza standardy dotyczące lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób, zarówno pod względem ekologicznym, jak i społecznym. W przypadku produktów z drewna certyfikat FSC stanowi dowód najwyższego uznania. Daje pewność, że wszystkie firmy w łańcuchu produkcyjnym stosują najwyższe standardy dotyczące pochodzenia włókna drzewnego. W ten sposób FSC działa na rzecz utrzymania zrównoważonych, ekologicznych i odpowiedzialnych społecznie praktyk stosowanych w światowym leśnictwie i zwalcza nielegalną działalność leśną. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź: www.fsc.org/

ecolabel.jpg

EU Ecolabel

Jest to system oznakowania ekologicznego Unii Europejskiej wspierający doskonałość w dziedzinie ochrony środowiska; certyfikat EU Ecolabel przyznawany jest produktom i usługom spełniającym wysokie standardy ekologiczne przez cały okres życia produktu. Produkty papierowe z europejskim certyfikatem EU Ecolabel, które spełniają ten wymóg, są produkowane z włókien z recyklingu lub w 100% pochodzą z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź: ec.europa.eu/environment/ecolabel

nordic-swan.gif

Ekocertyfikat Nordic Swan

Ekocertyfikat Nordic Swan stworzony w 1989 roku przez norweską radę ministrów, która ustanowiła tzw. certyfikat „łabędzia” jako pomoc dla konsumentów przy wyborze produktów przyjaznych dla środowiska. Kryteria przyznawania ekocertyfikatu opierają się na cyklu życia produktu, który musi spełniać odpowiednie wymogi, począwszy od etapu produkcji, a skończywszy na recyklingu. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź: www.svanen.se/en

blauer-engel.png

Blauer Engel

Blauer Engel to najstarszy certyfikat na świecie, szeroko rozpowszechniony przede wszystkim w Niemczech. Wyznacza on wysokie standardy w obszarze projektowania produktów przyjaznych środowisku i od 40 lat jest niezawodnym przewodnikiem po zrównoważonej i świadomej konsumpcji. Wszystkie produkty oraz usługi są zawsze oceniane przez cały cykl ich życia. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź: www.blauer-engel.de/en

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych z wykorzystaniem formularza jest [NAZWA FIRMY] z siedzibą w [MIASTO], przy [ULICA, KOD POCZTOWY], e-mail: [EMAIL], nr tel. [TELEFON]. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.