Przerwa techniczna. Sklep tymczasowo niedostępny - zapraszamy wkrótce.

Do higieny - wszystko w jednym miejscu!
31 lipiec 2019, 09:31

Dezynfekcja rąk - jaki jest najbezpieczniejszy system dozowania?

Dezynfekcja rąk - jaki jest najbezpieczniejszy system dozowania?

System otwarty jest dominującym rozwiązaniem dystrybucji preparatów do dezynfekcji do rąk w polskiej służbie zdrowia. W istocie możemy wyróżnić trzy rodzaje dozowania, z jakimi spotykają się pacjenci oraz personel medyczny. Sprawdźmy, jak na tym tle prezentuje się preparat do dezynfekcji rąk w płynie Tork Liquid Hand Sanitizer 1000ml.

  1. System otwarty uzupełniany przez zbiorniki wielorazowego użytku. Rozwiązanie tego typu oparte jest na urządzeniach zamocowanych na stałe do ścian pomieszczeń bez możliwości mycia, suszenia oraz dezynfekcji pojemników będących zbiornikiem właściwego preparatu dezynfekcyjnego. W konsekwencji we wnętrzu urządzenia zbiera się chorobotwórcza substancja - Biofilm, niezwykle niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia.
  2. System otwarty oparty na wymiennych, jednorazowych wkładach. Jest to rozwiązanie zdecydowanie bardziej higieniczne, pod warunkiem dopilnowania każdorazowej wymiany pustego wkładu na nowy. Niestety ze względu na dużą ilość dozowników w placówkach służby zdrowia trudno jest o dopilnowanie takiej procedury. W rzeczywistości stosowanie tego typu systemu okazuje się nie być w pełni bezpiecznym rozwiązaniem. Najczęstszym problemem wymiennych wkładów w systemie otwartym jest fakt, iż sam preparat zostaje zassany za pomocą skażonej „rurki” ssącej, będącej częścią systemu pomp dozownika. Bardzo rzadko aparat dozujący poddawany jest czyszczeniu i dezynfekcji, ze względu pojawiający się brak czasu, świadomości oraz zasobów ludzkich w szpitalach. Ponadto z powodu nadmiernej oszczędności finansowej pojemniki wymienne stosunkowo często uzupełniane są ze zbiorczych 5l kanistrów, co faktycznie cofa nas do problemu opisanego w pkt.1.
  3. System hermetycznie zamknięty to najbezpieczniejszą forma dystrybucji preparatów do dezynfekcji rąk. Elastyczne opakowanie wraz ze zużyciem płynu lub żelu do dezynfekcji dłoni zasysa się do środka nie pobierając skażonego powietrza do wewnątrz opakowania. W szpitalnictwie przyjęto ogólną zasadę, iż wszystko co znajduje się w promieniu 2m od pacjenta pozostaje skażone (skontaminowane) wraz z powietrzem. W praktyce podczas stosowania preparatu Tork Liquid Hand Sanitizer 1000ml lub Tork Gel Hand Sanitzer 1000ml zarówno pacjent, jak i personel medyczny zachowują pełne bezpieczeństwo i pewność, że w opakowaniu znajduje się produkt przebadany przez renomowanego producenta produktów dezynfekcyjnych, ponieważ nikt niepowołany nie ma możliwości dostępu to hermetycznego opakowania.
Washstation_healthcare_nurse_sanitizing_hands_arm_lever_Tork.jpg

Śluza bloku operacyjnego, odział intensywnej terapii to obszary o najwyższym poziomie reżimu sanitarnego, w których jako pierwszych zastosowano systemy hermetycznie zamknięte, takie jak Tork Hand Sanitizer 1000ml. Dołącz do grona profesjonalistów dbając o zdrowie pacjentów oraz swoje.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych z wykorzystaniem formularza jest [NAZWA FIRMY] z siedzibą w [MIASTO], przy [ULICA, KOD POCZTOWY], e-mail: [EMAIL], nr tel. [TELEFON]. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.